Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Kampaania! Õhtune raamatupidamise algkursus Tallinnas (16.10-22.11.2017) NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

0

Kampaania! Õhtune Raamatupidamise algkursus 16.10-22.11.2017  NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

Lektor(id): Margus Tirp, Toomas Schipai

Toimub: Tallinn, Tallinna Saksa Gümnaasiumis (J. Sütiste tee 20, Tallinn) esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16.10; 18.10; 23.10; 25.10; 30.10; 01.11; 06.11; 08.11; 13.11; 15.11; 20.11; 22.11.2017.

Kursused kestavad 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00-21.00 (kokku 12 korda).

Hind: 190 EUR + käibemaks 38 EUR

REGISTREERU

KELLELE KURSUS ON MÕELDUD ?

· Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.

· Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.

· Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.

· Ettevõtjad.

ÕPIVÄLJUNDID.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

· on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;

· oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;

· on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;

· omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;

· oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;

· tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;

· oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Sissejuhatus. Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused. Äriseadustik. Äriühingute liigid ja nende erinevused. Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali.

IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus. Ostuarveldused. Laoarvestus. Inventuurid. Dokumentatsioon. Müügiarvestus. Kulud. Käibe- ja tulumaks.

VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Ravikindlustusmakse. Üksikisiku tulumaks. Töötuskindlustusmaksed. Erisoodustused. Töölähetused. Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto kasutamine.
VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Dividendide arvestus. Rendiarvestus.

IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
Põhivara, amortisatsioon. Tootmise ülesanne.

XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

Kõigil õhtutel koolitus 18.00-21.00. Kursus kestab 64 akadeemilist tundi (48  tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd).

Kursusel antakse kuulajatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.
RAAMATUPIDAJA ALGKURSUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 5 JA 6. KURSUS LÕPEB 20 KÜSIMUSEST KOOSNEVA TESTIGA JA OSALEJA SAAB TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Categories: ,